మాలికె అష్తర్ దయాగుణం

సోమ, 03/18/2019 - 11:37

మాలికె అష్తర్ ను అవమానించిన వ్యక్తి యొక్క చర్యకు మాలికె అష్తర్ యొక్క ప్రతి చర్యను వివరించే ఒక సంఘటన.

మాలికె అష్తర్ దయాగుణం

ఒకసారి మాలికె అష్తర్ గోనెతో తయారు చేసిన దుస్తులు మరియు అదే విధంగా తలపాగ కట్టుకొని కూఫా బజారు నుండి ఒక సాధరణ బీదవాడిగా వెళ్తుండగా, బజారులో తన దుకాణంలో కూర్చోని ఉన్న దుకాణం వాడు చూసి మాలిక్ ను అవమానిస్తూ ఒక చిన్న రాయిని అతని వైపుకు విసిరాడు.
మాలిక్ దాన్ని పట్టించుకోకుండా అలాగే ముందుకు వెళ్ళిపోయారు. అక్కడున్న వాళ్ళలో ఒకవ్యక్తికి మాలిక్ ఎవరో తెలుసు అతడు జరిగిన ఈ సంఘటనను కూడా చూశాడు. అతడు ఆ దుకాణాదారుని వద్దకు వచ్చి “నువ్వు అవమానించిన వ్యక్తి ఎవరో నీకు తెలుసా? అని అడిగాడు. అతడు “నాకు తెలియదు” అన్నాడు. ఆ వ్యక్తి “అతను మాలికె అష్తర్, అలీ[అ.స] యొక్క మిత్రుడు మరియు అతని సైన్యాధిపతి” అని అన్నాడు. అంతే ఆ దుకాణం యజమానికి వణుకు పుట్టుకొచ్చింది, క్షమపణ కోరడానిక మలిక్ వెనకాలే వెళ్ళాడు. మాలిక్ మస్జిదులో ఉన్నారు, నమాజ్ చదువుతున్నారు. వారి నమాజ్ పూర్తయ్యేవరకూ కూర్చున్నాడు. నమాజ్ పూర్తవగానే అతడు మాలిక్ కాళ్ళమీద పడ్డాడు. మాలిక్ అతడిని లేపుతూ ఏంచేస్తున్నావు లేలే! అన్నారు. అతడు “నాతో తప్పు జరిగిపోయింది నాకు మీరెవరో తెలియదు, నన్ను క్షమించండి” అన్నాడు.
మాలిక్ “పరవాలేదు, అల్లాహ్ సాక్షిగా నేను మస్జిద్ కు వచ్చింది నీ కోసం క్షమాపణ కోరడానికే వచ్చాను” అని అన్నారు.

రిఫ్రెన్స్
మజ్ముఅహ్ వర్రామ్ ఇబ్నె అబీ జరాస్.  

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
11 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16