హజ్రత్ అలీ[అ.స] మరియు అమ్ర్ బిన్ అబ్దెవద్

మంగళ, 03/19/2019 - 11:40

హజ్రత్ అలీ[అ.స] యొక్క స్వచ్ఛతను నిదర్శించి ఖందఖ్ యుద్ధం సమయంలో జరిగిన సంఘన.

హజ్రత్ అలీ[అ.స] మరియు అమ్ర్ బిన్ అబ్దెవద్

“అమ్ర్ బిన్ అబ్దె వద్”, అరబ్ దేశాపు మల్లయోధుడు. అతడొక్కడే వెయ్యి మంది సైన్యంతో యుద్ధం చేసేవాడు. ‘ఖందఖ్’ యుద్దంలో ముష్రికీనుల తరపు నుండి యుద్ధం చేయడానికి వచ్చాడు. ముష్రిక్కుల సైన్యం లోపలికి రాకుండా చుట్టూ గొయ్యి త్రవ్వి పెట్టారు, కాని ‘అమ్ర్ బిన్ అబ్దెవద్’ దానిని దాటుకొని దైవప్రవక్త[అ.స] సహాబీయులతో కూర్చోని ఉన్న డేరా ముందుకు వచ్చాడు. అతడు వచ్చీరాగానే యుద్ధం చేయడానికి రమ్మని కోరాడు కాని భయపడి ఎవ్వరూ అతడి ముందుకు రాలేదు. చివరికి హజ్రత్ అలీ[అ.స] నిలబడి ఇలా అన్నారు: “యా రసూలల్లాహ్! నేను యుద్ధానికి సిద్ధమే” దైవప్రవక్త[స.అ] “అతడు అమ్ర్ బిన్ అబ్దెవద్!” అన్నారు. “స్వామీ! అతడు అమ్ర్ బిన్ అబ్దె వద్ అయితే నేను అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్నీ” అని అలీ[అ.స] అన్నారు. చివరికి దైవప్రవక్త[స.అ] అనుమతి తీసుకొని అమ్ర్ బిన్ అబ్దె వద్ తో యుద్ధానికి వెళ్ళారు.
యుద్ధం జరుగుతుంది, చివరికి హజ్రత్ అలీ[అ.స] అమ్ర్ బిన్ అబ్దె వద్ ను క్రిందకు పడేసి అతడి గుండెలపై ఎక్కారు. సహాబీయులందరూ ఈ దృశ్యాన్ని చూస్తున్నారు, ఆ తరువాత అకశ్మాత్తుగా అలీ[అ.స] అతడి గుండెలపై నుండి క్రిందికి దిగి ఇటూ అటూ తిరుగుతున్న దృశ్యాన్ని చూశారు.
సహాబీయులు “దైవప్రవక్త[స.అ]! అలీతో త్వరగా అతడిని చంపేయమని చెప్పండి” అని అన్నారు.
దైవప్రవక్త[స.అ] ఇలా అన్నారు: “అతడికి ఏది చెప్పనవసరం లేదు, అలీకు తాను చేసే పని గురించి బాగా తెలుసు” కొంచెం సేపు తరువాత హజ్రత్ అలీ[అ.స] అతడిని మరలా నేలమీద పడేసి ప్రాణాలు తీశారు.
దైవప్రవక్త[అ.స] ఇలా అన్నారు: “ఖందఖ్ దీనాన అలీ చేసిన దాడి ఇహపరలోకాల ఆరాధనకు మించింనది”
హజ్రత్ అలీ[అ.స] అమ్ర్ బిన్ అబ్దె వద్ తలను దైవప్రవక్త[స.అ] వద్దకు తీసుకొచ్చినప్పుడు వారు[స.అ] అలీ[అ.స]ను “అలీ! శత్రువుని లొంగదీసుకున్న తరువాత ఎందుకని విడిచిపెట్టావు?” అని ప్రశ్నించారు. “నేను అతడిని లొంగదీసుకున్న తరువాత అతడు నా పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు, అప్పుడే చంపేస్తే అల్లాహ్ అంగీకారంతో పాటు నా కోపం కూడా వచ్చి చేరిపోతుంది అని ఆలోచించి అతడిని విడచి పెట్టాను. నా కోపం తగ్గిన తరువాత మరలా అతడిని లొంగదీసుకొని చంపాను” అని హజ్రత్ అలీ[అ.స] అన్నారు.[పన్దె తారీఖ్, భాగం5, పేజీ99]

రిఫ్రెన్స్
సద్ మౌజూ పూన్సద్ దాస్తాన్, భాగం1, ఇఖ్లాస్ అధ్యాయం.   

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7