ఆమాలె ఉమ్మెదావూద్

బుధ, 03/20/2019 - 13:53

రజబ్ మాసం యొక్క 15వ తారీఖున చేయవలసిన ఆధ్యత్మిక చర్యలు.

ఆమాలె ఉమ్మెదావూద్

ప్రాముఖ్యత: ఈ ప్రత్యేక చర్యలు కోరికలు నెరవేర్చబడడం, కష్టాలు దూరం అవ్వడం మరియు దుర్మార్గుల దుర్మార్గం నుండి రక్షణ విషయంలో ప్రభావికమైనవి.
పద్దతి:
1. రజబ్ నెల యొక్క 13, 14, 15 తారీఖులలో ఉపవాసం ఉండాలి.
2. రజబ్ నెల 15వ తారీఖున ౙవాల్ సమయంలో గుస్ల్ స్నానం చేయాలి.
3. ౙవాల్ అయిన వెంటనే ౙొహ్ర్ మరియు అస్ర్ నమాజులను చదివాలి, రుకూ మరియు సజ్దా చేసే సమయంలో వినయాన్నీ, నమ్రతను వ్యక్తం చేయాలి. ఏ పనిలో నిమఘ్నమవ్వకుండా మరియు ఎవ్వరు మాట్లాడకుండా ఉండడానికి ఒంటరిగా ఉండే ప్రదేశాన్ని ఎన్నుకోవాలి.
నమాజ్ పూర్తయిన తరువాత నమాజ్ చదివిన దిక్కునే ఉండి ఈ విధంగా అమలు చేయాలి:
4. 100 సార్లు అల్ హంద్ సూరహ్
5. 100 సార్లు ఇఖ్లాస్ సూరహ్
6. 10 సార్లు ఆయతుల్ కుర్సీ
7. ఆ తరువాత ఈ సూరహ్ లను పఠించాలి: అన్ఆమ్ సూరహ్, బనీఇస్రాయీల్ సూరహ్, కహఫ్ సూరహ్, లుఖ్మాన్ సూరహ్, యాసీన్ సూరహ్, సాఫాత్ సూరహ్, హామీమ్ సజ్దహ్ సూరహ్, హామీమ్ఐన్ సాద్ సూరహ్, హామీమ్ దుఖాన్ సూరహ్, ఫత్హ్ సూరహ్, వాఖిఅహ్ సూరహ్, ముల్క్ సూరహ్, నూన్ సూరహ్, ఇన్షిఖాఖ్ సూరహ్, దాని తరువాత ఖుర్ఆన్ యొక్క చివరి సూరహ్ వరకు వరుసగా పఠించాలి.
8. సూరహ్ లు పఠించిన తరువాత “ఉమ్మెదావుద్” దుఆను చదవాలి: “సదఖల్లాహుల్ అజీముల్లజీ లా ఇలాహఇల్లా హువల్ హయ్యు....” చివరి వరకు.
9. దుఆ తరువాత సజ్దా చేయాలి మరియు ముఖాన్ని నేల(మట్టి)పై ఉంచి ఇలా చదవాలి: “అల్లాహుమ్మ లక సజద్తు, వ బిక ఆమన్తు, ఫర్హమ్ ౙుల్లీ వ ఫాఖతీ వజ్తిహాదీ వ తౙర్రుయీ వ మస్కనతీ వ ఫఖ్రీ ఇలైక యారబ్బ్”
సూచన: కళ్ళ నుండి కన్నీరు రావలి అది ఈగ రెక్కంతైన పరవాలేదు, ఎందుకంటే అదే అంగీకారానికి సూచనం.    

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
8 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7