నీవు నా సోదరుడివి

శుక్ర, 03/22/2019 - 14:54

దైవప్రవక్త[అ.స]: అల్లాహ్ సాక్షిగా ఈలోకంలో మరియు పరలోకంలో నీవు నా సోదరుడివి మరియు నేను నీ సోదరుడిని.

నీవు నా సోదరుడివి

దైవప్రవక్త[అ.స] మక్కా నుండి మదీనహ్ కు వచ్చిన ఐదారు నెలల తరువాత మదీనహ్ కు చెందిన అన్సారుల మరియు మక్కాకు చెందిన ముహాజిరీనులను సొదరులుగా నిర్ధారించి వారి మధ్య సోదర సంబంధాన్ని ఏర్పర్చారు.
అబ్దుల్లాహ్ ఇబ్నె అబ్బాస్ రివాయత్ ఉల్లేఖనం ప్రకారం: ఖుర్ఆన్ యొక్క ఈ ఆయత్ “ఇన్నమల్ మొమినూన ఇఖ్వా”(విశ్వాసులు అన్నదమ్ములు) అవతరించినప్పుడు దైవప్రవక్త[స.అ] ముస్లిములందరిని ఒకరిని మరొకరి సోదరునిగా నిర్ధారించారు.
ఎవరెవరి అలవాట్లు ఎంత దగ్గరగా ఉంటే వారి వారిని సోదరులుగా నిశ్చయించారు. హజ్రత్ అబూబక్ర్ ను హజ్రత్ ఉమర్ మరియు హజ్రత్ ఉస్మాన్ ను అబ్దుల్ రహ్మాన్ యొక్క సోదరునిగా నిర్ధారించారు.
అమీరుల్ మొమినీన్ నేలపై పడుకొని ఉండగా, దైవప్రవక్త[స.అ] వచ్చి “అబూతురాబ్! నిలబడండి, నేను ఎవ్వరిని మీ సోదరుడిగా నిర్ధారించలేదు. నేను నిన్ను నాకోసం సోదరునిగా నిర్ధారించుకున్నాను. అల్లాహ్ సాక్షిగా ఈలోకంలో మరియు పరలోకంలో నీవు నా సోదరుడివి మరియు నేను నీ సోదరుడిని.

రిఫ్రెన్స్
సద్ మౌజూ పూన్సద్ దాస్తాన్, భాగం1, బరాదరీ అధ్యాయం.  

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
10 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8