పేదవాడు ఎవరు?

ఆది, 03/24/2019 - 08:52

ఎవరైతే ఆర్ధిక పరంగా బలహీనంగా ఉంటారో నిజంగా వారు పేదవారు కాదు,నిజంగా పేదవారెవరంటే ప్రళయ దినాన వారు విచ్చేసి నప్పుడు వారి చేతులు పుణ్యకారాల నుండి ఖాళీగా ఉంటాయి.

పేదవాడు ఎవరు?

దైవప్రవక్త[స.అ]ల వారు తన సహాబీయులతో ఈ విధంగా ప్రశ్నించారు:
పేదవాడు ఎవరో మీకు తెలుసా? దానికి వాళ్ళు ఎవరి దగ్గరైతే ధనము ఉండదో మరియు డబ్బుపరంగా ఎవరి చేతులైతే ఖాళీగా ఉంటాయో(అంటే చేతిలో చిల్లి గవ్వ కూడా లేని) వారే పేదవారు అన్నారు.దానికి దైవప్రవక్త(స.అ.వ)ల వారు ఏదైతే మీరు చెబుతున్నారో వారు నిజమైన పేదవారు కాదు,నిజంగా పేదవారెవరంటే ప్రళయదినాన వారు విచ్చేస్తారు కానీ వారి భుజాన ప్రజల హక్కులు ఉంటాయి ఏ విధంగా నంటే ఒకరికి తన నోటితో ధోషించి మరొకరి ధనాన్ని అన్యాయంగా తినటం వలన,ఇతరుల రక్తాన్ని చిందించటం వలన,వేరొకరిని కొట్టడం వలన,ఒక వేళ కొన్ని మంచి కార్యాలు చేసినా అవి తాను నాశనం చేసిన ఇతరుల హక్కులకు బదులుగా వారి ఖాతాలోకి చేరుతాయి.అంటే ఎవరి హక్కులు వారికి తిరిగి ఇవ్వబడతాయి.ఈ విధంగా అతని పుణ్యకార్యాలు అతనికి సరిపోవు మరియు ఎవరి హక్కులను అతను నాశనం చేసాడో వారి పాపాలను ఇతని భుజాన వెయటం జరుగుతుంది.ఈ పరిస్తితిలో అతను తన ప్రస్థానమైనటువంటి నరకాగ్ని వైపు బయలుదేరటం జరుగుతుంది.నిజమైన తాత్పర్యంలో ఇలాంటి వ్యక్తే పేదవాడు. 

 

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 19 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 6