దైవప్రవక్త[స.అ] కొన్ని హదీసులు

శని, 03/30/2019 - 17:34

ముస్లిములకు దైవప్రవక్త[స.అ]లు తెలుసుకోవడం అవసరం అని భావించి కొన్ని హదీసుల తెలుగు ఉచ్చారణ మీ కోసం...

దైవప్రవక్త[స.అ] కొన్ని హదీసులు

దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రవచించిన కొన్ని హదీసులు:
1. స్వచ్ఛతగల వ్యక్తి యొక్క నాలుగు గుర్తులు; సరైన హృదయం, హనీ కలిపించని అవయవాలు, అతడి నుండి ఇతరులకు మంచి జరుగుతుంది, ఎవ్వరికి చెడు తలపెట్టరు.[కన్జుల్ ఉమ్మాల్, భాగం7, హదీస్18897, దారుల్ ఇల్మియ]
2. ముస్లిములందరూ సోదరులు మరియు ధర్మనిష్ఠ కలిగివున్నవారు తప్ప ఒకరు మరొకరి పై ప్రాముఖ్యత కలిగిలేరు.[కన్జుల్ ఉమ్మాల్, భాగం1, పేజీ149, దారుల్ ఇల్మియ]
3. అల్లాహ్ కు అతి ఇష్టమైన పని, నమాజ్ సమయం అవ్వగానే నమాజ్ చదవడం.[కన్జుల్ ఉమ్మాల్, భాగం7, హదీస్18897, దారుల్ ఇల్మియ]
4. అత్యుత్తమ జిహాద్, మనిషి ఉదయం లేవగానే ఎవ్వరికీ అన్యాయం తలపెట్టే భావం లేకుండా ఉండడం.[బిహారుల్ అన్వార్, భాగం98, పేజీ258, అల్ మక్తబతుల్ ఇస్లామియ]
5. విశ్వాసులు సోదరులు, వారి రక్తం సమానం మరియు శత్రువులు ఎదురుపడినప్పుడు ఐక్యమత్యంగా ఉంటారు.[ఉసూలె కాఫీ, భాగం1, పేజీ404, నాషిర్ మౌఊదె ఇస్లాం]

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
6 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 2