ఇమాం కాజిం(అ.స)ల వారి సువర్ణసూక్తులు

శని, 03/30/2019 - 19:20

ఇమాం మూసా కాజిం(అ.స)ల వారి సువర్ణ సూక్తులలో కొన్నింటిని ఇక్కడ ప్రస్థావించటం జరిగింది.

ఇమాం కాజిం(అ.స)ల వారి సువర్ణసూక్తులు

1. రోజూ వారి ప్రణాళిక: ఇమాం మూసా కాజిం[అ.స]ల వారు ఈ విధంగా సెలవిచ్చారు: “కృషి చేయండి మీ సమయాన్ని నాలుగు భాగాలుగా విభజించుకోండి,ఒక భాగం ఆ అల్లాహ్ ను విన్నవించుకోవటానికి,ఒక భాగం (నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని) పోషించుకోవటానికి, ఒక భాగం ఏ స్నేహితులైతే మరియు నమ్మకస్తులైతే నీ తప్పుల పట్ల నీకు అవగాహన కలిపిస్తారో నీ పట్ల నిజమైన ప్రేమను కనబరుస్తారో వారి కొరకు ఒక భాగాన్ని కేటాయించు,ఒక భాగాన్ని శాస్త్రపరమైన(హరాము కాని) ఆనందాలను పొందటానికి ఉంచుకో.ఈ భాగంతో పొందిన శక్తిని మిగిలిన మూడు భాగాలలో వినియోగించుకో”.
2. పరిహాసం మరియు బద్దకం: తన కుమారులలో ఒకరికి హితబోధ చేస్తూ ఈ విధంగా పలికారు: “పరిహాసానికి దూరంగా ఉండు ఎందుకంటే అది విశ్వాసపు(ఈమాన్) తేజస్సును నాశనం చేస్తుంది నీ వీరత్వాన్ని తగ్గిస్తుంది,తొందరపాటు మరియు బద్దకానికి దూరంగా ఉండు ఎందుకంటే ఆ రెండు నిన్ను ఇహపరలోకాలలో నీ భాగ్యాన్ని దూరం చేస్తాయి”.
3.ఆ దేవుని సామిప్యానికి కారణం: ఇమాంల వారు ఈ విధంగా సెలవిచ్చారు: “ఆ దేవుని సామిప్యానికి ముఖ్యమైన కారణం ఆ దేవునిని గ్రహించిన తరువాత నమాజు,తల్లితండ్రులతో ఉత్తమ ప్రవర్తన, గర్వాన్ని, అసూయను మరియు దురహంకారాన్ని నీ నుండి దూరం చేసుకోవటం”.

రెఫరెన్స్:
తొహ్ఫుల్ ఉఖూల్,పేజీ నం:409,బిహారుల్ అన్వార్,75వ భాగం,పేజీ నం:306,వసాయెలుష్ షీయా,16వ భాగం,పేజీ నం:23.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12