షాబాన్ మాసపు ప్రాముఖ్యత మాసూముల నోట

గురు, 04/04/2019 - 08:50

షాబాను మాసపు ప్రాముఖ్యతను తెలిపే మాసూముల కొన్ని హదీసులు.

షాబాన్ మాసపు ప్రాముఖ్యత మాసూముల నోట

షాబాన్ మాసం దైవప్రవక్త(స.అ.వ)ల వారితో ప్రత్యేకించబడినది దానికి వారు షాబాన్ మాసపు ప్రత్యేకతలను ప్రస్థావిస్తున్న హదీసులే సాక్ష్యం.వారు ఈ మాసంలో ఉపవాసముండి వాటిని రమజను మాసపు ఉపవాసాలతో కలిపేవారు.ఒక చోట దాని ప్రత్యేకతలను ప్రస్థావిస్తూ ఈ విధంగా సెలవిచ్చారు: “షాబాను నా మాసము ఎవరైతే ఈ మాసంలో ఉపవాసముంటారో నేను ప్రళయ దినాన(ఆ అల్లాహ్ సన్నిధిలో) వారి సిఫార్సు చేస్తాను” (బిహారుల్ అన్వార్,84వ భాగం,93వ పేజీ).ఇమాం అలి(అ.స)ల వారు కూడా దీని ప్రాముఖ్యతను ప్రస్థావిస్తూ ఈ విధంగా సెలవిచ్చారు: “రమజాను మాసము అల్లహ్ యొక్క మాసము,షాబాను మాసము దైవప్రవక్త(స.అ.వ)ల వారి మాసము మరియు రజబ్ నా మాసము” (షర్ ఎ ఫురూయె కాఫీ,4వ భాగం,14వ పేజీ). ఇమాం రిజా(అ.స)ల వారు ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నారు: ఓ భగవంతుడా! ఒక వేళ నువ్వు ఈ గడిచిన షాబాన్ మాసపు రోజులలో (మా పాపాలను) క్షమించనట్లైతే వాటిని (ఈ షాబాన్ మాసపు) చివరి రోజులలోనైన క్షమించు(ఈ దుఆ ను షాబాను మాసపు చివరి రోజులలో చేయమని చాల సిఫార్సు చేయడమైనది).(వసాయెలుష్ షీయా 10వ భాగం,301వ పేజీ). ఇమాం అలి(అ.స)ల వారు షాబాన్ మాసపు ఉపవాసం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ప్రస్థావిస్తూ ఈ విధంగా ప్రవచించారు: షాబాన్ మాసము యొక్క ఉపవాసము హ్రుదయాలలో గల దురాలోచనలను మరియు శరీరానికి గల కష్టాలను దూరం చేస్తుంది (తొహ్ఫుల్ ఉఖూల్,పేజీ నం:102).

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
15 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10