యాసీన్ సూరహ్ యొక్క ప్రభావం

సోమ, 04/15/2019 - 03:03

యాసీన్ సూరహ్ ను పఠింస్తే అది పది రకాల అనుగ్రహాలకు కారణం అని వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్ వివరణ.

యాసీన్ సూరహ్ యొక్క ప్రభావం

దైవప్రవక్త[స.అ], అమీరుల్ మొమినీన్ హజ్రత్ అలీ[అ.స]తో ఇలా ప్రవచించారు: “ఓ అలీ! యాసీన్ సూరహ్ ను పఠించు అందులో పది ప్రభావాలు ఉన్నాయి, ఎవరైతే దాన్ని పఠిస్తాడో;
1. ఆకలితో ఉంటే కడుపు నింపబడుతుంది.
2. దాహంతో ఉంటే దాహం తీర్చబడుతుంది.
3. బట్టలు లేకుంటే బట్టలు ధరించబడతాయి.
4. వివాహంకాకపోతే వివాహం జరిపించబడుతుంది.
5. భయపడితే రక్షణ కలిపించబడుతుంది.
6. అనారోగి అయి ఉంటే ఆరోగ్యాన్నిస్తుంది.
7. కారాగారంలో ఉంటే విముక్తినిస్తుంది.
8. బాటసారి అయితే ప్రయాణంలో సహకరిస్తుంది.
9. మృతుని పై పఠిస్తే అల్లాహ్ శాంతిని కలగజేస్తుంది.
10. ఎవరైనా తప్పిపోతే ఆ తప్పిపోయిన వ్యక్తిని మరలా పొందేలా చేస్తుంది.[కఫ్అమీ, పేజీ182]

రిఫ్రెన్స్
కఫ్అమీ, ఇబ్రాహీమ్ ఇబ్నె అలీ, అల్ మిస్బాహ్, ముఅస్ససయే అల్ అఅలమీ అల్ మత్బూఆత్, బీరూత్ – లెబ్నాన్, 1414.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
8 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 5