ప్రవక్త మూసా[అ.స]కు అల్లాహ్ యొక్క నాలుగు ఉపదేశాలు

బుధ, 04/24/2019 - 13:33

ప్రవక్త మూసా[అ.స]కు అల్లాహ్ నాలుగు ముఖ్యమైన విషయాలను తెలియపరిచాడు, వాటి వివరణ...

ప్రవక్త మూసా[అ.స]కు అల్లాహ్ యొక్క నాలుగు ఉపదేశాలు

అస్బగ్ ఇబ్నె నబాతహ్ అమీరుల్ మొమినీన్[అ.స] నుండి ఇలా ఉల్లేఖించారు: అల్లాహ్ మూసా[అ.స]తో ఇలా అన్నాడు: ఓ మూసా! నా ఈ నాలుగు మాటలు గుర్తుంచుకో:
1. నీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయి అని తెలియనంత వరకు ఇతరులలో తప్పులు వెతకకు.
2. నీకు నా ధనాగారం ఖాలీ అయిపోయింది అని తెలియనంత వరకు చింతించకు.
3. నీకు నా అధికారం కూలిపోయింది అని తెలియనంత వరకు నన్ను తప్ప వేరొకరిపై ఆశ పెట్టుకోకు.
4. నీకు షైతాన్ చనిపోయాడు అని తెలియనంత వరకు అతడి కపటం నుండి సురక్షితమని భావించకు.[ఖిసాల్, భాగం1, పేజీ317]

రిఫ్రెన్స్
షేఖ్ సదూఖ్, ఖిసాల్, తర్జుమా జాఫరీ, నసీమె కౌసర్, ఖుమ్, 1382.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10