ఆరోగ్య నియమాలు

శుక్ర, 05/03/2019 - 07:24

వైద్యుల వద్దకు వెళ్ళకుండా ఉండేందుకు నాలుగు పద్ధలు ఉన్నాయి అని వివరించిన ఇమామ్ అలీ[అ.స] హదీస్ వివరణ.

ఆరోగ్య నియమాలు

“అస్బగ్ ఇబ్నె నబాతా” అమీరుల్ మొమినీన్[అ.స] నుండి ఇలా ఉల్లేఖించారు; వారు[అ.స] తన కుమారుడు హసన్[అ.స]తో ఇలా అన్నారు: కుమారా! వైద్యుల వద్దకు వెళ్ళకుండా ఉండేందుకు నాలుగు పద్ధతులు ఉన్నాయి, అవి నీకు తెలియపరచాలా?. “ఔను, చెప్పండి అమీరుల్ మొమినీన్[అ.స]!” అని హసన్[అ.స] చెప్పారు. అప్పుడు ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఇలా ఉపదేశించారు:
1. ఆకలి లేనిదే తినడానికి కూర్చోవద్దు
2. ఆకలి తీరక ముందే (కడుపు నిండక ముందే) చేయిని ఆపుకో(తినడం ఆపి వేయి)
3. ఆహారాన్ని మంచిగా నమిలి తిను
4. పడుకోవాలనుకున్నప్పడు బయటకు(టాయిలెట్) వెళ్ళి రా.
వీటిని గనక అమలు పరిచినట్లైతే వైద్యుడి వద్దకు వెళ్ళే అవసరం రాదు.[ఖిసాల్, భాగం1, పేజీ333]

రిఫ్రెన్స్
షేఖ్ సదూఖ్, ఖిసాల్, తర్జుమా జాఫరీ, నసీమె కౌసర్, ఖుమ్, 1382.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
7 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8