స్వచ్ఛత

పని స్వచ్ఛత ముగ్గురి వ్యక్తుల విముక్తికి కారణం

మంగళ, 03/19/2019 - 11:30

ఒక గుహలో ఇరుక్కుపోయిన ముగ్గురి వ్యక్తుల కథనం రివాయత్ అనుసారం.

పని స్వచ్ఛత ముగ్గురి వ్యక్తుల విముక్తికి కారణం

ఒక గుహలో ఇరుక్కుపోయిన ముగ్గురి వ్యక్తుల కథనం రివాయత్ అనుసారం.

ఇఖ్లాస్

గురు, 08/23/2018 - 07:08

ఇఖ్లాస్ అనగా కల్మషంలేని పని, అల్లాహ్ కోసమే అమలు చేయడం, అల్లాహ్ పట్ల విధేయత చూపడం.

ఇఖ్లాస్

ఇఖ్లాస్ అనగా కల్మషంలేని పని, అల్లాహ్ కోసమే అమలు చేయడం, అల్లాహ్ పట్ల విధేయత చూపడం.

Subscribe to RSS - స్వచ్ఛత
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 6