విముక్తి

సల్మాన్ నామకరణం మరియు విముక్తి

మంగళ, 03/05/2019 - 08:02

జనాబె సల్మానె ఫార్సీ పేరు వారికి ఎవరు పెట్టారు? అందుకు కారణాలేమిటి? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

సల్మాన్ నామకరణం మరియు విముక్తి

జనాబె సల్మానె ఫార్సీ పేరు వారికి ఎవరు పెట్టారు? అందుకు కారణాలేమిటి? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

దారిద్య్రం నుంచి విముక్తి కలిగించే అంశాలు

ఆది, 01/27/2019 - 18:52

ఎవరైతే దారిద్య్రం నుండి విముక్తిని కోరుకుంటారో వారు మహాప్రవక్త(స.అ.వ) యొక్క ఈ ఉపదేశాలపై అమలు చేసి చూడగలరు.

దారిద్య్రం నుంచి విముక్తి కలిగించే అంశాలు

ఎవరైతే దారిద్య్రం నుండి విముక్తిని కోరుకుంటారో వారు మహాప్రవక్త(స.అ.వ) యొక్క ఈ ఉపదేశాలపై అమలు చేసి చూడగలరు.

Subscribe to RSS - విముక్తి
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 2