స్వర్గం

స్వర్గపు నాలుగు ఖజానాలు

గురు, 11/21/2019 - 04:55

స్వర్గం యొక్క నాలుగు ఖజానాల గురించి వివరస్తున్న ఒక హదీస్ వివరణ...

స్వర్గపు నాలుగు ఖజానాలు

స్వర్గం యొక్క నాలుగు ఖజానాల గురించి వివరస్తున్న ఒక హదీస్ వివరణ...

విశ్వాసులకు శుభవార్త

సోమ, 11/11/2019 - 18:01

అల్లాహ్ విశ్వాసులకు మరణానికి ముందు స్వర్గ శుభవార్తను ఇస్తాడు అని ఖుర్ఆన్ నిదర్శిస్తుంది...

విశ్వాసులకు శుభవార్త

అల్లాహ్ విశ్వాసులకు మరణానికి ముందు స్వర్గ శుభవార్తను ఇస్తాడు అని ఖుర్ఆన్ నిదర్శిస్తుంది...

హరాముకు దూరంగా ఉంటేనే ఫలితం దక్కుతుంది

మంగళ, 07/23/2019 - 18:02

పుణ్యకార్యాల్తో పాటు హరాముకు దూరంగా ఉంటేనే స్వర్గము ప్రాప్తిస్తుంది.

హరాముకు దూరంగా ఉంటేనే ఫలితం దక్కుతుంది

పుణ్యకార్యాల్తో పాటు హరాముకు దూరంగా ఉంటేనే స్వర్గము ప్రాప్తిస్తుంది.

ఈ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తే స్వర్గం మీదే

శని, 04/27/2019 - 15:51

మీరు కొన్ని విషయాలలో బాధ్యతగా ప్రవర్తిస్తే నేను మిమ్మల్ని స్వర్గానికి పంపే బాధ్యతను తీసుకుంటాను అని దైవప్రవక్త[స.అ] మాటిచ్చారు.

ఈ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తే స్వర్గం మీదే

మీరు కొన్ని విషయాలలో బాధ్యతగా ప్రవర్తిస్తే నేను మిమ్మల్ని స్వర్గానికి పంపే బాధ్యతను తీసుకుంటాను అని దైవప్రవక్త[స.అ] మాటిచ్చారు.

పరలోకంలో మానవుని కార్యాల  ఫలితం

ఆది, 03/03/2019 - 17:55

మానవుని యొక్క పరలోక జీవితాన్ని అతని కార్యాలే నిర్ణయిస్తాయి సత్కార్యాలు చేసే వారు స్వర్గానికి మరియు పాపాలు చేసే వారికి నరకానికి పంపబడతారు, ఇదే ఆ అల్లాహ్ యొక్క ధర్మము.  

యువత నమాజుకు దూరమవ్వటానికి కారణం

మానవుని యొక్క పరలోక జీవితాన్ని అతని కార్యాలే నిర్ణయిస్తాయి సత్కార్యాలు చేసే వారు స్వర్గానికి మరియు పాపాలు చేసే వారికి నరకానికి పంపబడతారు, ఇదే ఆ అల్లాహ్ యొక్క ధర్మము.  

స్వర్గానికి చేరవేసే ఆరు పనులు!

శని, 02/02/2019 - 18:08

మహనీయ ప్రవక్త(స.అ.వ)ల వారి ఈ ఉపదేశంపై ఎవరు అమలు చేస్తారో వారికి స్వర్గం తప్పక ప్రాప్తిస్తుంది.

స్వర్గానికి చేరవేసే ఆరు పనులు!

మహనీయ ప్రవక్త(స.అ.వ)ల వారి ఈ ఉపదేశంపై ఎవరు అమలు చేస్తారో వారికి స్వర్గం తప్పక ప్రాప్తిస్తుంది.

నమాజ్ ప్రభావం మరణాంతరం

శని, 02/02/2019 - 11:21

మనిషి నమాజ్ పట్ల ప్రవర్తనను బట్టి ప్రళయం నాడు అతని స్థితిగతులను నిశ్చయిస్తారు అన్న విషయంపై సంక్షిప్త వివరణ.

నమాజ్ ప్రభావం మరణాంతరం

మనిషి నమాజ్ పట్ల ప్రవర్తనను బట్టి ప్రళయం నాడు అతని స్థితిగతులను నిశ్చయిస్తారు అన్న విషయంపై సంక్షిప్త వివరణ.

Subscribe to RSS - స్వర్గం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8