ప్రశ్నలు, జవాబులు

అరిష్టత కారణాలు

గురు, 08/15/2019 - 17:19

ఇస్లామీయ ఉపదేశాలనుసారం కొన్ని విషయాలు అరిష్టతకు కారణాలు, వాటి నుండి కొన్నింటి వివరణ...

అరిష్టత కారణాలు

ఇస్లామీయ ఉపదేశాలనుసారం కొన్ని విషయాలు అరిష్టతకు కారణాలు, వాటి నుండి కొన్నింటి వివరణ...

సమాధిలో దైవదూతలు

మంగళ, 08/06/2019 - 13:50

మనిషి మరణించిన తరువాత సమాధిలో చేయబడే ప్రశ్నలూ మరియు వాటి సమాధానాలు...

సమాధిలో దైవదూతలు

మనిషి మరణించిన తరువాత సమాధిలో చేయబడే ప్రశ్నలూ మరియు వాటి సమాధానాలు...

ఇమామ్ యొక్క లక్షణాలు

గురు, 08/01/2019 - 05:15

ఇమామ్ ఒక సాధారణ మనిషా లేక వారికి కూడా ప్రత్యేకతలుంటాయా అన్న అంశం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ యొక్క లక్షణాలు

ఇమామ్ ఒక సాధారణ మనిషా లేక వారికి కూడా ప్రత్యేకతలుంటాయా అన్న అంశం పై సంక్షిప్త వివరణ...

పద్నాగవ పాఠం: ఆకాశ గ్రంథాలు

గురు, 07/18/2019 - 06:37

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరింపబడ్డ ఆకాశ గ్రంథాల గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

పద్నాగవ పాఠం: ఆకాశ గ్రంథాలు

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరింపబడ్డ ఆకాశ గ్రంథాల గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

కష్టాలు విశ్వాసులకు సుఖాలు అవిశ్వాసులకా?

శని, 05/04/2019 - 18:54

మీ జీవితం ఎటువంటి కష్టాలు లేకుండా సుఖంగా గడుస్తుందంటే మీ విశ్వాసాన్ని ఒక సారి పరీక్షించుకోవటం మంచిది.

మీ జీవితం ఎటువంటి కష్టాలు లేకుండా సుఖంగా గడుస్తుందంటే మీ విశ్వాసాన్ని ఒక సారి పరీక్షించుకోవటం మంచిది.

నమాజు స్వీకరణ పరిమాణం

శని, 04/27/2019 - 14:45

నమాజు స్వీకరింపబడినదా లేదా అన్న సందేహానికి ఇమాం సదిఖ్(అ.స)ల వారి జవాబు.

నమాజు స్వీకరణ పరిమాణం

నమాజు స్వీకరింపబడినదా లేదా అన్న సందేహానికి ఇమాం సదిఖ్(అ.స)ల వారి జవాబు.

విశ్వాసుని ప్రార్ధనలు వృధాకావు

గురు, 04/25/2019 - 18:36

అల్లాహ్ విశ్వాసుల ప్రార్ధనలను స్వేకరిస్తాడా?ఒక వేళ స్వేకరింపబడని యెడల అవి వృధాయేనా?అన్న సందేహానికి జవాబు.

విశ్వాసుని ప్రార్ధనలు వృధాకావు

అల్లాహ్ విశ్వాసుల ప్రార్ధనలను స్వేకరిస్తాడా?ఒక వేళ స్వేకరింపబడని యెడల అవి వృధాయేనా?అన్న సందేహానికి జవాబు.

ఐశ్వర్యం మంచిదా లేక చెడ్డదా?

శుక్ర, 03/29/2019 - 18:34

పేద ముస్లిముల ఆకలి తీర్చి వారి కష్టాలను తొలగించే సంపదను మించిన సంపద లేదు కానీ అదే సంపద పేద వాళ్ళకు శాపంగా మారితే దానికన్నా నీచమైనది ఈ లోకంలో ఏదీ లేదు. 

ఐశ్వర్యం మంచిదా లేదా చెడ్డదా?

పేద ముస్లిముల ఆకలి తీర్చి వారి కష్టాలను తొలగించే సంపదను మించిన సంపద లేదు కానీ అదే సంపద పేద వాళ్ళకు శాపంగా మారితే దానికన్నా నీచమైనది ఈ లోకంలో ఏదీ లేదు. 

ముస్లిముల వెనుకుబాటుతనానికి కారణం ఇస్లామా?

బుధ, 03/27/2019 - 11:50

ఇస్లాము ఎప్పటికి వెనుకుబాటుతనానికి కారణం కాదు,ఇది కేవలం దురహంకారంతో ఉన్న పశ్చిమదేశాలు ఇస్లామును మరియు ముస్లిములను తప్పుబట్టటానికి వారు చేసిన తప్పుడు వ్యాఖ్యలు మాత్రమే.   

ముస్లిముల వెనుకుబాటుతనానికి  కారణం ఇస్లామా?

ఇస్లాము ఎప్పటికి వెనుకుబాటుతనానికి కారణం కాదు,ఇది కేవలం దురహంకారంతో ఉన్న పశ్చిమదేశాలు ఇస్లామును మరియు ముస్లిములను తప్పుబట్టటానికి వారు చేసిన తప్పుడు వ్యాఖ్యలు మాత్రమే.   

ముస్లిములు అభివృద్ధి చెందకపోవడానికి కారణం

మంగళ, 03/26/2019 - 12:37

ఇస్లాం యొక్క సిధ్ధాంతాల పట్ల నిర్లక్ష్యమే ముస్లిముల వెనుకుబాటుతనానికి కారణం అని చెప్పవచ్చు.ఒక వేళ దాని ఆదేశాలను పాఠించి ఉంటే ఇప్పుడు వారి పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉండేది కాదు.

ముస్లిములు అభివృద్ధి చెందకపోవడానికి కారణం

ఇస్లాం యొక్క సిధ్ధాంతాల పట్ల నిర్లక్ష్యమే ముస్లిముల వెనుకుబాటుతనానికి కారణం అని చెప్పవచ్చు.ఒక వేళ దాని ఆదేశాలను పాఠించి ఉంటే ఇప్పుడు వారి పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉండేది కాదు.

పేజీలు

Subscribe to RSS - ప్రశ్నలు, జవాబులు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10