వ్యభిచారం

బిడియం యొక్క పది వంతులు

శని, 06/29/2019 - 06:42

బియానికి మరియు మానానికి  పది భాగాలుంటే వాటి నుండి  9 వంతులు స్ర్తీలలో ఉంటాయి మరి అవి ఏ ఏ పనులు చేస్తే సిగ్గు మాలినతనం వస్తుంది ...

బిడియం యొక్క పది వంతులు

బియానికి మరియు మానానికి  పది భాగాలుంటే వాటి నుండి  9 వంతులు స్ర్తీలలో ఉంటాయి మరి అవి ఏ ఏ పనులు చేస్తే సిగ్గు మాలినతనం వస్తుంది ...

వ్యభిచారం యొక్క ప్రభావాలు

సోమ, 05/06/2019 - 04:08

వ్యభిచారానికి పాల్పడిన వారు ఇహపరలోకాలలోనూ నష్టానికి గురి అవుతారు.

వ్యభిచారం యొక్క ప్రభావాలు

వ్యభిచారానికి పాల్పడిన వారు ఇహపరలోకాలలోనూ నష్టానికి గురి అవుతారు.

ఒకే పాపానికి ఐదు వేరు వేరు శిక్షలు

బుధ, 03/20/2019 - 05:06

ఉమర్ వద్దకు వచ్చిన ఒక సమస్యను ఇమామ్ అలీ[అ.స] తీర్మానించారు. అందుకు కారణమేమిటీ అన్న విషయాన్ని సూచిస్తున్న సంఘటన.

ఒకే పాపానికి ఐదు వేరు వేరు శిక్షలు

ఉమర్ వద్దకు వచ్చిన ఒక సమస్యను ఇమామ్ అలీ[అ.స] తీర్మానించారు. అందుకు కారణమేమిటీ అన్న విషయాన్ని సూచిస్తున్న సంఘటన.

Subscribe to RSS - వ్యభిచారం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 2