మున్కర్

అమ్ర్ బిల్ మారూఫ్ మరియు నహి అనిల్ మున్ కర్

సోమ, 04/01/2019 - 18:29

ఈ రోజు సమాజంలో చెడు మరియు సిగ్గుమాలినతనం పెరిగిపోవటానికి కారణం ఆ సమాజపు వాళ్ళు" అమ్ర్ బిల్ మారూఫ్ మరియు నహి అనిల్ మున్ కర్" పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించటమే.  


 

అమ్ర్ బిల్ మారూఫ్ మరియు నహి అనిల్ మున్ కర్

ఈ రోజు సమాజంలో చెడు మరియు సిగ్గుమాలినతనం పెరిగిపోవటానికి కారణం ఆ సమాజపు వాళ్ళు" అమ్ర్ బిల్ మారూఫ్ మరియు నహి అనిల్ మున్ కర్" పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించటమే.  

 

Subscribe to RSS - మున్కర్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 4