పుణ్యకార్యాలు

హరాముకు దూరంగా ఉంటేనే ఫలితం దక్కుతుంది

మంగళ, 07/23/2019 - 18:02

పుణ్యకార్యాల్తో పాటు హరాముకు దూరంగా ఉంటేనే స్వర్గము ప్రాప్తిస్తుంది.

హరాముకు దూరంగా ఉంటేనే ఫలితం దక్కుతుంది

పుణ్యకార్యాల్తో పాటు హరాముకు దూరంగా ఉంటేనే స్వర్గము ప్రాప్తిస్తుంది.

Subscribe to RSS - పుణ్యకార్యాలు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8